DTM EASY B232 sterownik napędu bramy 230V

Obudowa natynkowa, uproszczona obsługa (dip-switche i potencjometry), bez wbudowanego radioodbiornika, obsługuje dwa siłowniki, dodatkowy wolny kanał, miękki start i stop