Nadajnik pro x ef do sterowania lampami digital pro x marki Fomei

NADAJNIK PRO X do wyzwalania lamp Digital PRO X. Wyzwalacz poza standardowym wyzwalaniem błyskowych lamp studyjnych FOMEI Digital PRO X zyskał dodatkowš funkcję Double Pictures. Funkcja ta zezwala na trafne wyzwalanie grup lamp dzięki temu jeste my w stanie na dwóch kolejnych zdjęciach precyzyjnie o wietlić tło i modela. Daje to nam możliwo ć prostego złożenia obu fotografii, przy pomocy programu PhotoShop, w cało ć i uzyskanie maski do wycinania modela z tła.Nadajnik działa w częstotliwo ci 2,4GHz EF i jest kompatybilny z systemem EF sterowania funkcjami lamp FOMEI Digital PRO X.